Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę W. Postu

Nowogród Bobrzański 9.03.2014 r.

1. APEL DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE! Wobec wciąż utrzymującej się sytuacji napięcia na Ukrainie i zagrożenia jej integralności, pragniemy zwrócić się do Was, Siostry i Bracia, z apelem o dalszą gorącą modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastającego konfliktu. W tak trudnej, niestabilnej i zmieniającej się z godziny na godzinę sytuacji, niech w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich, nie zabraknie gestów duchowej solidarności. Po raz kolejny okażmy naszą jedność z umęczonym narodem Ukraińskim. Ufamy, że nasze modlitewne wołanie do Boga, Pana dziejów i historii, pomoże w znalezieniu najlepszych dróg wyjścia w zaistniałej, pełnej napięcia, konfliktowej sytuacji. Łącząc się ze wszystkimi, którym na sercu leży prawdziwe dobro Ukrainy i życie w bezpieczeństwie oraz pokoju, nadal przyzywajmy światła i mocy Ducha Świętego w podejmowaniu ważnych decyzji. Przypominamy, że żadne rozwiązanie siłowe nie zapewni trwałego pokoju, a przyczyni się jedynie do wzrostu napięcia i eskalacji konfliktu. Niech to nasze wołanie do Boga, zanoszone u progu rozpoczynającego się Wielkiego Postu, uprosi łaskę i zmiłowanie w tych najnowszych dziejach naszego bratniego ukraińskiego narodu. Jeszcze raz z całą mocą przypominamy słowa zapisane w naszym wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Ukrainy: „(…) współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone”. W imieniu KEP podpisał: abp Józef Michalik

2. Od Środy Popielcowej trwa czas Wielkiego Postu. Jak co roku przez cały Wielki Post uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych:

DROGA KRZYŻOWA – PIĄTEK –
dla dzieci – w kościele parafialnym – godz. 16.30
dla młodzieży – w kościele parafialnym – godz. 19.15
dla dorosłych – w kościele parafialnym – godz. 17.00
– w kościele św. Bartłomieja – godz. 18.00
- w Klępinie – w czwartek – godz. 16.30

GORZKIE ŻALE –
w kościele parafialnym – sobota – godz. 17.00
w kościele św. Bartłomieja – niedziela – godz. 18.00

3. Dzisiaj o godz. 18.00 w parafii pw. Narodzenia NMP w Lubsku rozpoczyna się kurs przedmałżeński dla młodzieży, która ukończyła 17-ty rok życia, a dotychczas takiego kursu nie odbyła. Przypominamy, iż ukończenie kursu jest niezbędnym warunkiem przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. W naszej Parafii kurs będzie organizowany w maju.

4. Od obecnej niedzieli w kościele pod chórem wystawione są skarbonki, do których w okresie W. Postu składamy ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
5. Pod chórem jest również do nabycia prasa katolicka, której lekturę polecamy szczególnie teraz, w okresie W. Postu. Na wielkopostną lekturę polecamy również książkę Krzysztofa Ziemca : pt. „Wszystko jest po coś” – wydanej przez wydawnictwo : „M” w Krakowie, Tel: 12 431 25 50

6. W sobotę o godz. 11.00 na plebanii spotkanie organizacyjne parafialnego festynu rodzinnego. Wszystkich, którzy mogą w jakikolwiek pomóc w organizacji serdecznie zapraszamy.

7. Zainteresowanych udziałem w dekanalnej autokarowej pielgrzymce do Rzymu na kanonizację bł. Jana Pawła II informujemy, iż program pielgrzymki oraz informacje o zapisach są dostępne w gablotach przed kościołem oraz na internetowej stronie parafii.

8. W piątek – 21 marca w naszym gimnazjum odbędzie się konferencja pod hasłem: „Transplantacja – dar życia” podczas której omawiany będzie temat przeszczepu narządów, roli dawcy i roli biorcy. Wypowiadać się będą na ten temat specjaliści w swoich dziedzinach, swoim doświadczeniem podzielą się ludzie, którzy przeszli transplantację.
Wcześniej, już 11 marca, w najbliższy wtorek, na placu przed gimnazjum stanie mobilny punkt krwiodawstwa. Każdy zdrowy człowiek może oddać krew i w ten sposób przyczynić się do ratowania zagrożonego życia, Gorąco zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego autobusu wszystkich, którzy chcą i mogą oddać krew.
Wraz z dyrekcją gimnazjum zapraszamy również na konferencję – 21 marca w piątek o godz. 10.00.

9. Za troskę o świątynię dziękujemy mieszkańcom…. Na sobotę prosimy do kościoła parafialnego mieszkańców Winiary 13, do kościoła św. Bartłomieja mieszkańców ul. 9 Maja 5 CDE. Przypominamy, iż w okresie W. Postu nie dekorujemy ołtarzy kwiatami.

10. Msze św. w tygodniu:…

11. Adres internetowej strony Parafii, jest na kartce do wzięcia pod chórem.
————————————————————————

Za przyczyną Bogurodzicy Dziewicy módlmy się o pokojowe rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Niech Duch Święty udzieli swej mądrości przywódcom narodów, aby poprzez podejmowane decyzje dążyli do tego, co służy sprawiedliwości i pokojowi –