Ogłoszenia Parafialne na VII Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia Parafialne na VII Niedzielę Zwykłą
Nowogród Bobrzański 23.02.2014 r.

1. Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!
Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Greckokatolicka parafia w Zielonej Górze organizuje nabożeństwo w intencji pokoju na Ukrainie i ofiar zajść w Kijowie. Liturgia odbędzie się w niedzielę, 23 lutego br., o godz. 17.00 w cerkwi przy ul. Boduena 1. Proboszcz, ks. mitrat Julian Hojniak zaprasza do wspólnej modlitwy także wiernych naszej parafii.

2. Spotkanie młodzieży przed bierzmowaniem grupy starszej i młodszej razem – w piątek o godz. 18.45 w kościele św. Bartłomieja.

3. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – w sobotę. Rozpoczęcie spotkania Mszą św. niedzielną o godz. 17.00 w kościele parafialnym.

4. Grupa czcicieli Niepokalanego Serca NMP. zaprasza w najbliższą sobotę, pierwszą miesiąca, na modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – w kościele parafialnym o godz. 16.15

5. Pragniemy poinformować , iż tworzy się internetowa strona naszej parafii. Strona jest w trakcie organizowania, ale już są tam, i od dzisiaj będą umieszczane m.in. ogłoszenia i intencje mszalne na dany tydzień. Adres strony: http://parafia.nowogrodbobrz.eu
Wszystkich, którzy mogą pomóc w budowie i moderowaniu tej strony prosimy o kontakt z Leszkiem Kuśmierkiem.

6. Dziękujemy za zatroskanie o świątynię mieszkańcom….Na najbliższą sobotę prosimy:
– w kościele parafialnym mieszkańców Krzywej i Łagody
– w kościele św. Bartłomieja mieszkańców ul. 9 Maja 4 E i F

7. Polecamy prasę katolicką, która jest do nabycia pod chórem.

8. Msze św. w tygodniu: