Ogłoszenia Duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocną

Ogłoszenia Duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocną
Nowogród Bobrzański 17.05. 2020 r.
1. SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób, wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich. W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie. W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi wierzących, którzy – choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli się duchowo oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu z liturgią sprawowaną w kościołach – odczuwali wielką tęsknotę za wspólnotą parafialną i życiem sakramentalnym. Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczbie osób, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Ufam, że wkrótce, będziemy mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi. Wszystkich Polaków, a zwłaszcza chorych, samotnych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc. ? Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

2. Komunikat Biskupa Diecezjalnego….

3. W związku z wprowadzonym na terenie całej Polski stanem epidemii począwszy od niedzieli 17.05. w naszych kościołach na nabożeństwach może przebywać:
– kościół parafialny: 30 osób
– kościół św. Bartłomieja : 70 osób
– kościół w Klępinie: 12 osób
W dalszym ciągu uczestniczymy w nabożeństwach w chroniących usta i nos maseczkach i zajmujemy miejsca w ławkach oznaczone białą kartką. W kościele św. Bartłomieja zajmujemy również miejsca oznakowane w ławkach w zabytkowej części świątyni.

4. W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek 18 maja br. o godzinie 18:00 widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka.
Koncert, został podzielony na części, które odnoszą się do wyzwań stawianych nam przez Ewangelię, a które były jednocześnie częstym tematem papieskiego przepowiadania. Wezwanie do pokoju, jedności, dialogu religijnego, solidarności i świętości życia. Widowisko zostało zrealizowane na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Ze względu na wciąż aktualne ograniczenia związane z pandemią, nagrania dokonano bez udziału publiczności, a występy części artystów zostały zarejestrowane w ich domach. Serdecznie zachęcamy do oglądania.

5. W poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim przypadają dni modlitw o urodzaje i błogosławieństwo w pracy na roli i ogrodach. W te, tzw. Dni Krzyżowe zapraszamy do kościoła św. Bartłomieja na nabożeństwa majowe odprawiane w tych intencjach.

6. W piątek rozpoczyna się Nowenna do Ducha sw. Są to dni przygotowania do Uroczystości Zielonych świąt W przyszła niedzielę przezywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

7. Za przygotowanie świątyni dziękujemy… Na sobotę prosimy do kościoła parafialnego mieszkańców: Dobrej, Konopnickiej Małej i Miłej a do kościoła św. Bartłomieja mieszkańców ul. Zielonogórskiej i Zdrowej.

8. Pod chórem są do nabycia tygodniki katolickie: Niedziela, Gość Niedzielny oraz miesięcznik dla dzieci: mały Gość Niedzielny. Pod chórem są również koperty na doroczną ofiarę na Seminarium Duchowne. Za dotychczas złożone ofiary w imieniu Seminarium dziękujemy.

9. Msze św. w tygodniu: