Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą.
25.10.2020 r.

1. W ostatnie dni poświęcone Matce Bożej Różańcowej zapraszamy na wspólne rozważania tajemnic różańca zapraszamy codziennie do kościoła św. Bartłomieja o godz. 18.00 oraz w sobotę do kościoła parafialnego o godz. 17.00

2. Za tydzień przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. Z powodu pandemii nie będzie w tym roku Mszy św. na cmentarzach. Msze św. w Uroczystość Wszystkich Świętych będą odprawiane w kościołach wg porządku niedzielnego. Na czas pandemii będzie także dodatkowo Msza św. niedzielna w soboty o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja. O porządku Mszy św. w Dzień Zaduszny poinformujemy w przyszłą niedzielę. W ramach wypominek będziemy modlili się w naszych kościołach wg dotychczasowych zasad, czyli w Dzień Zaduszny oraz z wyjątkiem uroczystości Wszystkich Świętych we wszystkie soboty i niedziele listopada w kościele parafialnym: w soboty przed Mszą św. wieczorną oraz w niedzielę przed Mszą św. o godz. 12.30, w kościele św. Bartłomieja przed Mszą św. o g. 11.00 i 18.00 a w kościele w Klępinie przed Mszą św. o godz. 12.00 we wszystkie niedziele listopada. Koperty z kartką wypominkową są do wzięcia z koszyczka pod chórem. Pragnący poświecenia pomników na grobach zgłaszają taką potrzebę telefonicznie do któregokolwiek z kapłanów.

3. W związku z ograniczeniami wynikającymi z restrykcji informujemy iż w naszej Parafii na każdej Mszy św. w kościele św. Bartłomieja może uczestniczyć jednorazowo 90 osób, w kościele parafialnym 40 osób a w kościele w Klępinie 18 osób. W ławach zajmujemy miejsca tylko oznaczone białą kartką, poza ławkami w ramach miejsc stojących stosujemy dystans min. 1,5 metra między osobami. Obowiązkowo uczestniczymy we Mszy św. w zabezpieczających usta i nos maseczkach. W przypadku zapełnienia limitu osób wewnątrz kościoła, można uczestniczyć w Eucharystii przed kościołem. W tym przypadku też obowiązuje nas dystans społeczny 1,5 metra oraz osłona ust i nosa. Teren przed kościołem św. Bartłomieja będzie dodatkowo nagłośniony.

4. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych. Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę. W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji. W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny. ✠ Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
5. Apel Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dotyczący wolontariatu w placówkach medycznych na terenie diecezji.
Drodzy w Panu, od kilku miesięcy wszyscy stoimy przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Nasilająca się fala zachorowań na Covid-19 coraz bardziej obciąża pracowników służby zdrowia, którzy służą często z narażeniem samych siebie. Coraz częściej dowiadujemy się także o pilnej potrzebie wolontariuszy, którzy w różnych placówkach
na terenie naszej diecezji wspieraliby wykwalifikowany personel w pielęgnacji chorych.
Z tego powodu zwracam się do wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych i świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o to, aby rozważyli własną gotowość do podjęcia takiej misji. Wierzę, że sam Duch Święty wzbudza w wielu z nas – wierzących i tych poszukujących Boga – dobre natchnienia, daje moc do ich realizacji i przygotowuje nagrodę.
O tym, gdzie, kiedy i jak można tę misję podjąć, informujemy na stronach internetowych diecezjalnej Caritas i oraz diecezjalnego Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.
Udzielam pasterskiego błogosławieństwa i w osobistej modlitwie polecam Bogu, przez wstawiennictwo Pani Rokitniańskiej, tych, którzy jak Miłosierny Samarytanin, „opuszczą swoją drogę, by pomóc choremu” + Tadeusz Lityński, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski.
6. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny oraz miesięcznik dla dzieci Mały Gość Niedzielny są do nabycia pod chórem.
7. Dziękujemy za przygotowanie świątyń… Do przygotowania kościoła parafialnego w tym tygodniu prosimy mieszkańców ul. Winiary 12 C i D, kościoła św. Bartłomieja mieszkańców ul. Rynek i Zamkowa
8. Msze św. w tygodniu:
9. W minionym tygodniu odeszła do Pana Stanisława Leśniak. Wieczny odpoczynek…