Ogłoszenia Parafialne na I Niedzielę Adwentu

Ogłoszenia Parafialne na I Niedzielę Adwentu
Nowogród Bobrzański 3.12. 2017 r.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna czas Adwentu w Kościele, który będzie trwał do świąt Bożego Narodzenia. Adwent jest czasem świętego i radosnego czuwania. Tradycyjnie i zwyczajowo rezygnujemy w tym czasie z używania alkoholu i uczestnictwa w zabawach tanecznych. W tym czasie też ma nastąpić pojednanie między nami i odnowa życia religijnego i moralnego. Okazją do tego będzie spowiedź adwentowa, która w naszej Parafii będzie w niedzielę 17 grudnia.

Szczególną formą adwentowego czuwania będą Msze św. tzw. Roraty. Roraty będą odprawiane w środy, czwartki i piątki w kościele pw. św. Bartłomieja o godz. 18.00

Roraty będą odprawiane z liturgią dla dzieci. Jak co roku dzieci na Roraty przynoszą kolorowe lampiony. Wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej oraz wszyscy kandydaci do bierzmowania uczestniczący w Roratach zbierają naklejki, które otrzymają po każdej mszy św. Bardzo liczymy na udział nie tylko dzieci w Roratach, ale także na to, że dorośli będą również mieli pragnienie jak najlepszego przygotowania serc na Święta Bożego Narodzenia.

3. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek miesiąca. Grupy Margaretek zapraszają w tym dniu na adorację NS i modlitwy w int. kapłanów oraz powołań do kościoła parafialnego o godz. 16.30.

4. W piątek przezywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w parafii będą odprawione:
– w kościele parafialnym o godz. 17.00
– w kościele św. Bartłomieja o godz. 11.00 i 18.00.
Po każdej Mszy św. członkowie Apostolatu Maryjnego będą wręczali Cudowny Medalik, każdemu pragnącemu ze czcią nosić ten szczególny znak wiary i miłości do Boga i Matki Najświętszej.

5. Podobnie jak w latach poprzednich również i w tym roku przez cały Adwent bę-dzie można włączyć się w Ogólnopolską Akcję Pomocy Dzieciom przez zakup Świecy Bożonarodzeniowej. Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzają świecę przy wyjściu z kościoła. Nabywając świecę wpłacamy na rzecz dzieł prowadzonych przez CARITAS – 6 zł./mała świeca/ i 13 zł. / duża świeca /.
Również w tym roku będziemy realizować akcję pomocy Rodzina Rodzinie przez przygotowanie paczki świątecznej przez poszczególne rodziny dla konkretnych rodzin. W dniach 8 i 9 grudnia w wybranych sklepach w Nowogrodzie odbędzie się zbiórka żywności, na akcje przedświątecznej pomocy dla rodzin potrzebujących. Przy wyjściu z kościoła możemy otrzymać „torby charytatywne” przeznaczone na zrobienie indywidualnie paczki dla rodzin ubogich na święta. Szczegółowe informacje, jak włączyć się w te akcje, możemy uzyskać u wolontariuszy Caritas rozprowadzających świece adwentowe przy kościele i serdecznie zachęcamy do włączenia się w te szlachetne dzieła.

6. Również w tym tygodniu będą roznoszone do każdej rodziny katolickiej opłatki wigilijne. Tradycyjnie składane ofiary z racji otrzymanych opłatków również w tym roku przeznaczone będą na koszta prowadzonych remontów w parafii, jak również na ubezpieczenie i ogrzewanie naszych kościołów. Za zrozumienie i wszelką ofiarność z góry serdecznie dziękujemy.

7. Przyszła niedziela – II Niedziela Adwentu – jest dniem Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Również i my włączamy się do ogólnopolskiej akcji, poprzez zbiórkę ofiar składanych po Mszy św. do puszek, dla najbardziej potrzebujących parafii na Wscho-dzie.

8. Informujemy iż chorych po domach przed świętami będziemy odwiedzali w czwartek 21 grudnia przed południem. Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbędą się także w czwartek 21 grudnia o g. 19.00 w kościele św. Bartłomieja.

9. Za sprzątanie kościoła w tym tygodniu dziękujemy mieszkańcom… Do zatroskania o kościół parafialny w tym tygodniu prosimy mieszkańców ulic: 1 i 3 Maja, Plac Wolności i Dąbrowskiego, o kościół św. Bartłomieja mieszkańców Turowa i Podgórzyc. Przypominamy, że w okresie Adwentu nie dekorujemy ko-ściołów kwiatami.

10. Przy wyjściu z kościoła są do nabycia katolickie tygodniki: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Pod chórem są także kalendarze katolickie na przyszły rok w cenie 5 zł. Pomyślmy – może wśród adwentowych postanowień, które teraz czynimy dobrze, by znalazły się i te dotyczące lektury Pisma św. oraz prasy katolickiej?

11. Gmina Nowogród Bobrzański przystąpiła do opracowania ważnego dokumentu tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Aby dowiedzieć się więcej Burmistrz Nowogrodu zaprasza na organizowane w tym zakresie konsultacje społeczne. Szczegóły na plakatach i ulotkach.

12. Msze św. w tygodniu:

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona Leszka Dembińskiego. Wieczny odpoczynek…