Ogłoszenia Parafialne na XX Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia Parafialne na XX Niedzielę Zwykłą
Nowogród Bobrzański 20.08.2017 r.

1. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
KSIĘDZA ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO W ZWIĄZKU Z NAWAŁNICAMI, JAKIE NAWIEDZIŁY POLSKĘ
W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie kieruję również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli do-tkliwe szkody materialne.
Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska.
Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA. Można też złożyć ofiarę do parafialnego oddziału Caritas w swojej parafii z zaznaczeniem iż jest ona przeznaczona na pomoc poszkodowanym w nawałnicach. Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie internetowej www. caritas.pl . Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i z serca błogosławię,
+Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

2. W czwartek przeżywamy święto św. Bartłomieja – patrona kościoła w Nowo-grodzie Górnym a w sobotę Uroczystość NMP Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczysta msza św. odpustowa z okolicznościowym kazaniem i procesją euchary-styczną wokół świątyni ku czci naszego Patrona – św. Bartłomieja będzie odprawiona w przyszłą niedzielę – 27.08. o godz. 11.00. Dzieci sypiące kwiatki mają swoją próbę w piątek o godz. 17.15 przy kościele św. Bartłomieja. Ministranci i lektorzy – wszyscy, mają swoją zbiórkę w piątek po Mszy św. o godz. 18.00. W piątek po mszy św. o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja zebranie przedstawicieli wszystkich grup parafialnych oraz panów z Ochotniczej Straży Pożarnej.
3. Po przeżyciach parafialnej uroczystości ku czci naszej Patronki Matki Bożej Wniebowziętej, pragniemy podziękować z całego serca wszystkim, włożyli wiele serca oraz pracy w to, by nasza cześć do Naszej Patronki była godna i piękna. Pani Rucie Milto za trud pracy włożony w piękną dekorację kościoła, rodzinom z ul. Winiary 14 ABCD które przygotowywały świątynię i teren przed kościołem, rodzinom pp: Tomaszewskich i Włodarczyk, panu: Romanowi Najdek, wszystkim zaangażowanym w liturgię, paniom katechetkom, scholi Przystań, uczestniczącym czynnie w procesji, strażakom, harcerzom, dzieciom sypiącym kwiatki oraz wszystkim ofiarodawcom i uczestnikom dziękczynnej Eucharystii składamy serdeczne podziękowanie.

Pragniemy też z serca podziękować tym, którzy tworzyli także drugą część parafial-nego święta jakim był Parafialny Festyn Rodzinny.
Piękna i słoneczna pogoda zachęcała do wspólnej zabawy w świąteczne popołudnie. Mając na uwadze bardzo dużą frekwencję na ubiegłorocznym festynie organizatorzy w tym roku stanęli na wysokości zadania, bowiem tym razem niczego nie zabrakło a także prawie nic nie zostało. Ale to nie dziwi, ponieważ był to już czwarty Festyn organizowany przez grono wspaniałych, bezinteresownych ludzi, którzy nabrali już sporego doświadczenia w organizacji takich wydarzeń. dlatego też z serca dziękujemy poszczególnym osobom, jak i organizacjom i firmom, które wniosły wkład w organizację IV Parafialnego Festynu Rodzinnego. Głównymi organizatorami byli: Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP oraz Stowarzyszenie „Fiber”.
Nad przygotowaniami i przebiegiem festynu sprawowali pieczę członkowie stowarzyszenia FIBER, w którym nad całością czuwał prezes stowarzyszenia Roman Mączkowski. Za sprawy gastronomiczne odpowiedzialne były: Anna Wałach, Agata Dulska, za sport i rozrywkę – Tomasz Mączkowski i Marek Janusz, za przygotowanie nagród i upominków Anna Mączkowska. Po raz pierwszy imprezę wspólnie poprowadzili Justyna Świątek i Mateusz Koszela.
Ponadto w przygotowaniach jak i podczas festynu czynnie brali udział członkowie stowarzyszenia Fiber: Ewa Jaszczyszyn, Małgorzata i Jan Jesionka, Lech Pawlisiak, Łukasz Kabała, Dorota Laskowska Kabała, Urszula Andrzejczyk, Janina Tyszkiewicz. Dużą pomoc wniosły także osoby spoza stowarzyszenia : Mirosław Świątek, Dorota Koszela, Paweł Mierzwiak, Tomasz Sawicki, Kamil Śpiewak, Dariusz Bagan, Małgorzata Hyży, Beata Gwóźdź, Joanna Dulska, Anna Meller, Wojciech Koszela, Beata Bednarek, panie z Klępiny sprzedające ciasto t.j. Alicja Kogut, Beata Śpiewak, panie z CARITAS: Jolanta Chabraszewska, Krystyna Tomaszewska i Krystyna Drozdek. Dużą pomoc uzyskaliśmy także od osób, które pomogły nam swoimi umiejętnościami w gotowaniu, wypożyczeniu sprzętu lub załatwieniu niektórych spraw, a byli to: Sebastian Licznerski, Krzysztof Machnicki oraz Grzegorz Merta, operator filmowy. Osobne podziękowania kierujemy dla całej społeczności Fundacji Wzajemnej Pomocy ARKA z Krzywej w osobach: dyrektor Fundacji Jan Gaszewski z żoną, Adam Korbas, Anna Kotkowiak, Leszek Karpiński, Roman Gwiazda oraz Jerzy Juszczak, którzy czynnie włączyli się do organizacji pomagając w ostatniej fazie przygotowań jak i podczas samego festynu.
Gorące podziękowania kierujemy także do Harcerzy ZHP, za zaangażowanie i pomoc przy Festynie. Zastęp harcerzy podczas Festynu tworzyli: Maciej Kłucjasz, Julia Mazur, Ola Fraszewska, Amelia Kostrzewa, Laura Fraszewska, Stanisław Wałach, Hania Szóstak i Tosia Kabała.
Festyn byłby o wiele uboższy gdyby nie sponsorzy, dlatego też im należą się gorące słowa podziękowania. Sponsorami IV Parafialnego Festynu w tym roku byli: Nadleśnictwo Krzystkowice, Koło Łowieckie Raróg, Bank Spółdzielczy Żaganiu Oddział w Nowogrodzie Bobrzańskim, Cowan Mebel, Sklep ELEKTRO Andrzeja Sokulskiego, Firma Budowlana Eurobud Grzegorza Fornalczyka, Firmy: „Chaber – wyroby z drewna” i Transrom – Roman Kulas.
Ponadto dziękujemy także osobom prywatnym, którzy wsparli ideę Festynu finansowo lub materialnie. Są to osoby: Tomisław Tylczak, Leokadia Loch, Daniel Droszczak oraz gospodynie z Klępiny i Nowogrodu Bobrzańskiego, które uraczyły uczestników festynu domowym ciastem. Ponadto Koło łowieckie „Raróg”, ufundowało dzika a trofea łowieckie wystawił Ryszard Król.
Nieocenioną pomoc okazały także instytucje z Nowogrodu Bobrzańskiego:
Urząd Miasta, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochotnicza Straż Pożarna i Straż Miejska,
Dziękujemy także zespołowi rodzinnemu AXEL oraz klaunowi BODZIO, który za-bawiali starszych i młodszych festynowiczów.
Dochód z Festynu wyniósł 5070 zł, który w całości przekazano na koszty remontu kościoła w Klępinie, za co również składamy podziękowanie. Dziękujemy również za ofiarowany komplet lekcjonarzy do kościoła w Klępinie dar zwycięskiego zespołu reprezentującego kościół klępiński w ramach rozgrywanej w czasie festynu Parafiady.
Również i tegoroczny Festyn pokazał jak wiele pokładów dobra jest w naszych sercach i jak pięknie potrafimy się tym dobrem dzielić, przy okazji bawić i wspierać dobre dzieła. Za każdą pracę, złożoną ofiarę i każde dobro uczynione z miłości do Matki Najświętszej, naszej Patronki z całego serca dziękujemy.

4. Dziękujemy tym rodzinom, które przygotowały świątynię na obecną niedzie-lę….Na sobotę do kościoła parafialnego prosimy mieszkańców ul. Winiary 16 ABCD, do kościoła św. Bartłomieja mieszkańców: 9 Maja 4 ABC

5. Przy wyjściu z kościoła są do nabycia tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY, w zakrystii cegiełki – pomoc w odbudowie zniszczonej przez pożar ka-tedry.

6. Msze św. w tygodniu: