Ogłoszenia Parafialne na XXIII Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia Parafialne na XXIII Niedzielę Zwykłą
Nowogród Bobrzański 8.09.2019 r.

1. KOMUNIKAT WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY W LEKCJACH RELIGII W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
Zadaniem rodziców jest wychowanie w wierze swoich dzieci, dlatego powinni jako pierwsi i główni wychowawcy starać się o zapewnienie im pełnej formacji chrześcijańskiej, nie poprzestając na samej rodzinie jako podstawowej komórce wychowawczej, lecz m.in. posyłając dzieci na lekcje religii w przedszkolu i szkole.
Religia w publicznych szkołach i we wszystkich grupach przedszkolnych to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Oświadczenie to nie musi być ponawiane każdego roku.
Często ani rodzice, ani uczniowie nie zdają sobie sprawy ze skutków podejmowanej decyzji o nieuczęszczaniu na lekcje religii. Niezapisanie dziecka na religię lub jego z niej wypisanie niesie ze sobą cały szereg konsekwencji poczynając od możliwości zaciągnięcia winy moralnej przez poważne naruszenie troski o wiarę i życie duchowe, aż do pozbawienia się możliwości przygotowywania do sakramentów Eucharystii, pokuty i pojednania oraz bierzmowania. Zamyka się również drogę do zostania chrzestnym lub świadkiem bierzmowania. Należy też pamiętać, że istnieje możliwość –po spełnieniu określonych warunków – ponownego zapisania ucznia na lekcje religii.
Serdecznie zachęcamy rodziców do sumiennego wypełnienia zobowiązania złożonego zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, do katolickiego wychowania w wierze swojego potomstwa.
2. W piątek na Mszę św. na godz. 18.00 do kościoła św. Bartłomiej zapraszamy kandydatów do bierzmowania /kl. 8/ wraz z rodzicami. Po Mszy spotkanie.

3. W sobotę na godz. 10.00 do kościoła parafialnego zapraszamy kandydatów na ministranta /od kl. 3/, oraz wszystkich ministrantów i lektorów wraz z rodzicami.

4. Z parafii organizujemy wyjazd na Diecezjalną Pielgrzymkę Żywego Różańca do Rokitna, która odbędzie się 5 października /sobota/. Koszt wyjazdy 30 zł. Zapisy i bliższe informacje u ks. Leszka. Zapraszamy.

5. Dzieci i młodzież zachęcamy do zaangażowania się w parafialne grupy: scholi, ministrantów, Szkolnych Kół Caritas czy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. można zgłaszać się do katechetów oraz moderatorów tych grup, by dowiedzieć się więcej o działalności tych grup oraz formie udziału w nich.

6. W piątek o godz. 19.00 – nauka dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.

7. Informacje od Komitetu remontu dzwonnicy…… W przyszła niedzielę przy wyjściu z kościoła po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na koszta remontu dzwonnicy.

8. Polecamy prasę katolicką. Niedziela, Gość Niedzielny oraz miesięcznik dla dzieci – Mały Gość Niedzielny są do nabycia pod chórem.

9. Dziękujemy za troskę o świątynię mieszkańcom…Do utrzymania porządku przy kościele parafialnym prosimy mieszkańców ul. Kochanowskiego, w kościele św. Bartłomieja mieszk. ul. 9 Maja 13 C i D

10. Msze św. w tygodniu…..