Ogłoszenia Parafialne na XXIX Niedzielę Zwykłą

Nowogród Bobrzański, 18.10.2020 r.

 

1.Komunikaty Księdza Biskupa:

Drodzy Diecezjanie, Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia,

    W dzisiejszą niedzielę, w liturgii Kościoła wspominamy św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Każdy z nas wie, że choroba jest najtrudniejszym doświadczeniem człowieka i jednym z głównych źródeł ludzkiego cierpienia. W dobie pandemii koronawirusa wyraźniej dostrzegamy jak bardzo potrzebujemy braterstwa i przyjaźni społecznej, by na wzór św. Franciszka kochać „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim”.

   Wyrażając wdzięczność pracownikom służby zdrowia oraz instytucjom związanym z ochroną zdrowia za poświecenie dla drugich, by chronić, leczyć i ratować ludzkie życie, pragnę skierować najszczersze wyrazy uznania dla medycznego powołania i posługi wobec osób chorych i cierpiących. Niech święty Łukasz wyprasza siłę i moc niesienia pocieszenia i pomocy wszystkich potrzebującym. Jednocześnie zwracam się do wszystkich Diecezjan o codzienną modlitwę w intencji pracowników służby zdrowia oraz o postawę wzajemnego braterstwa i zrozumienia.

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

 

  W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę. + Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

  1. Dyspensa dotyczy katolików przebywających w tzw. strefie czerwonej. My, w Nowogrodzie jesteśmy zaliczeni do tzw. strefy żółtej, stąd  ta dyspensa nas nie dotyczy i dlatego uczestniczymy we Mszy św. niedzielnej wg pierwszego przykazania kościelnego. Obowiązują nas jednak aktualne przepisy sanitarne które mówią, że w naszej strefie we mszy św. może uczestniczyć w kościele 1 osoba na 4 m2 co w  naszych warunkach przekłada się na:

   Kościół parafialny – 60 osób, kościół w Klępinie – 30 osób, kościół św. Bartłomieja – 160 osób na jednej Mszy św. Należy także pamiętać o obowiązku dystansu w kościołach między osobami – 1,5 metra oraz bezwzględnym obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w zabezpieczających usta i nos maseczkach. W przypadku zapełnienia kościoła limitem osób, pozostałe osoby mogą uczestniczyć w Eucharystii na dworze, przed kościołem, z zachowaniem obowiązującego dystansu 1,5 metra.   

 

  1. W kolejnym tygodniu miesiąca poświęconego Matce Bożej Różańcowej zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w naszych kościołach:

        – parafialnym: w sobotę o godz. 17.00

        – św. Bartłomieja: od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godz. 18.00.

 

  1. W dzisiejszą niedzielę misyjną  po każdej mszy św. przed kościołem składamy ofiary do puszek które przeznaczone są na działalność misyjną Kościoła.

 

  1. Na stoliku pod chórem są koperty z kartką wypominkową dla tych, którzy mają pragnienie by miesiącu poświęconym zmarłym modlić się za ich bliskich zmarłych. Jak co roku za zmarłych wymienianych na kartkach wypominkowych będą odprawiane msze św. dniu 1 listopada. Za tych zmarłych będziemy modlić się także w Dzień Zaduszny oraz po raz drugi w jedną z sobót bądź niedziel listopada. Koperty z kartką i dołączoną ofiarą składamy na tacę bądź w zakrystii. Na stoliku są także koperty z przeznaczeniem ofiar na Seminarium, dla tych, którzy nie składali takiej ofiary wiosną, w Tygodniu Miłosierdzia

 

  1. Zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. na różaniec, Mszę Św. i spotkanie w sobotę na godz. 17.00 do kościoła parafialnego. 

 

  1. Za zatroskanie o kościół w tym tygodniu dziękujemy mieszkańcom….Do utrzymania porządku w kościele parafialnym prosimy mieszkańców: Winiary 12 A i B, do kościoła św. Bartłomieja prosimy mieszkańców ul. Rynek 8 DEF .

 

  1. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, są do nabycia pod chórem.

 

  1. Intencje mszalne: