Komu służy Poradnia Rodzinna?

O całym Duszpasterstwie Rodzin można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych nurtów całej działalności Kościoła. Jest bardzo wiele sytuacji w życiu rodzinnym, kiedy człowiek potrzebuje pomocy innych ludzi. Trudne uwarunkowania codzienności sprawiają często, że życie małżeńskie i rodzinne narażone jest na wiele zagrożeń. “Poradnictwo w sensie szerokim jest jedną z form pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Sytuacje trudne w małżeństwie to m. in. trudności w porozumiewaniu się pomiędzy małżonkami, nieumiejętność kierowania płodnością, konflikty, problemy wychowawcze.

Wszelka patologia rodziny np. rozwód, alkoholizm, itp. to prawdziwa katastrofa całej rodziny. To najbardziej niszcząca kultura śmierci rodziny, rozdziela i niszczy rodzinę powodując jej tragedię i głębokie konflikty wśród jej członków. Nic więc dziwnego, że Kościół Katolicki nieustannie walczy o uchronienie rodziny przed tą tragedią. Po ukazaniu się encykliki Humanae Vitae w Kościele zorganizowano sieć poradni rodzinnych, które są pomocą dla narzeczonych i małżonków w podjęciu przez nich odpowiedzialnego rodzicielstwa. Można powiedzieć, że całe poradnictwo jest najbardziej właściwą formą apostolstwa świeckich dlatego też, Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał rolę pracowników poradni w zasadniczy sposób” pracownicy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, którzy pełnią właściwą sobie misję doradzania i prewencji… oddają cenną przysługę wszystkim rodzinom, pomagając im na nowo odkryć sens życia miłości.

Poradnictwo rodzinne jest bezpośrednią formą przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Forma ta obejmuje co najmniej trzy spotkania z doradcą rodzinnym w celu przygotowania się do odpowiedzialnego rodzicielstwa . Spotkania dotyczą głównie odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności. To w poradni rodzinnej narzeczeni muszą zostać dostatecznie poinformowani i pouczeni o naturalnej regulacji poczęć . Takie spotkania w poradni są bardzo często dla narzeczonych jedyną okazją do osobistej rozmowy na temat metod naturalnych i realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Bardzo często dzieje się tak, że narzeczeni przychodząc na pierwsze spotkanie do poradni mają sporo wiedzy z zakresu antykoncepcji, ale z reguły wcale nie są uświadomieni jak antykoncepcja wygląda od strony teologicznej, medycznej, psychologicznej. Nie są uświadomieni, że antykoncepcja jest powodem wielu rozwodów, jak również przyczynia się do przedmiotowego traktowania współmałżonka. Jeśli spotkania w poradni są prowadzone przez osobę kompetentną, autentyczną w tym co przekazuje, wówczas bardzo często udaje się przekonać i nauczyć młodych ludzi metod naturalnych planowania rodziny. Co jest wielkim kapitałem na całe ich życie małżeńskie. Wychodząc z poradni ludzie powinni wynieść przekonanie, że doradca jest zawsze do ich dyspozycji i, że mogą tu zawsze przyjść po pomoc i radę. “Bowiem dla człowieka odpowiedzialnego jest czymś normalnym korzystanie z doradztwa osób kompetentnych i odpowiedzialnych, nie tylko w sprawach biznesu, ale także w sprawach zdrowia i w tak ważnej sprawie, jak ich intymne współżycie, miłość, płodność, dzietność, a ostatecznie szczęście małżeńskie i rodzinne.

Dlatego też posługę poradni nie można ograniczać tylko dla narzeczonych, ale polecać ją i kierować do niej małżonków z różnym stażem małżeńskim. Zwłaszcza małżonkom, którzy nie radzą sobie z zadaniami małżeńskimi i rodzicielskimi. ” Potrzeba poradnictwa rodzinnego jest znakiem czasu. Wysokie wymagania związane z pracą zawodową w połączeniu z negatywnym wpływem takich czynników jak TV, internet czynią życie rodzinne coraz trudniejszym. Wobec tego liberalnego ducha czasu rodzina jest bezbronna i wymaga pomocy.

Wszelkie trudności życiowe związane z funkcjonowaniem rodziny w społeczeństwie tj. bezrobocie, alkoholizm, współzawodnictwo, kryzysy, itp. można naprawić, ale potrzebna jest właściwa ” terapia rodzinna”. Ważne jest, aby każdy człowiek zagubiony znalazł w poradniach rodzinnych wsparcie i pomoc. Każda poradnia rodzinna nigdy nie ogranicza swej pomocy do nauki NPR, czy przekazywania wiedzy z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa. W Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych można uzyskać pomoc z zakresu różnych terapii rodzinnych, czy poradnictwa kryzysowego dotyczącego życia rodzinnego, poradnictwa prawnego. Specjaliści zajmują się również wsparciem dla osób doświadczonych przemocą, uzależnieniami w rodzinie, itp. Niestety mimo, iż specjaliści pełnią swój dyżur w poradniach często dzieje się tak, że po pomoc zgłasza się niewielu małżonków i rodziców. Z wielu obserwacji wynika, że ludzie krępują się mówić o swoich problemach innym ludziom.Izolują się od ludzi, którzy mogą im pomóc. W rezultacie doprowadza to często do jeszcze większych konfliktów i kryzysów w ich życiu rodzinnym. Dlatego tak ważne są spotkania w poradni rodzinnej w okresie narzeczeństwa. Bo to tu mogą zdobyć zaufanie do doradcy, który wytłumaczy im, że konflikty są nieuniknione w małżeństwie, ale trzeba je rozwiązywać. Musi być to wspólnym wysiłkiem małżonków, “stawiając to jako dobro nadrzędne, dobro małżeństwa, jego trwałość, zgodę” dobro dzieci”. Jeśli małżonkowie zaniedbają te wiadomości , w momencie pojawienia się problemów w ich życiu małżeńskim będą “uciekać” od problemu, może być im coraz trudniej żyć ze sobą. Taka droga samotności w małżeństwie prowadzi właśnie do różnych problemów tj. pijaństwo, zdrada, wzajemna niechęć i poniżenie. W większości wypadków niechęć i wzajemne obrzydzenie kończą się rozpadem małżeństwa. Wtedy właśnie koniecznością jest znaleźnie osoby, która zachęci małżonków do odwiedzenia i szukania pomocy w poradni rodzinnej. Konsultacje, rozmowy z obydwoma osobami, ustalenie wspólnej drogi i kroczenie nią może spełnić tylko dobrze funkcjonująca poradnia rodzinna.

Dlatego też, całe Duszpasterstwo Rodzin nieustannie podejmuje wiele wysiłku, aby przez powstawanie coraz większej liczby Poradni Rodzinnych zapobiegać niejednej tragedii małżeńskiej i rodzinnej. I chociaż ludzie żyją w różnych warunkach i zachowują różne zwyczaje poradnictwo musi istnieć i prężnie działać, aby na wszelkie możliwe sposoby pomagać rodzinie.

Zauważam jednak, że małżonkowie niestety rzadko odwiedzają poradnię, gdy pojawiają się problemy w ich życiu małżeńskim i rodzinnym. Z analizy wynika, że powodem jest najprawdopodobniej wstyd przed otwieraniem się przed drugim człowiekiem, mówieniu mu o swoich porażkach. Ludzie dorośli nie chcą przyznać się do popełnienia błędów, udając przed światem, że w ich małżeństwie i rodzinie nie ma problemów, z którymi nie mogą poradzić sobie sami. To niestety niesie ze sobą często dramatyczne skutki w ich życiu rodzinnym.

Jako doradca zawsze staram się być bardzo dyspozycyjna i otwarta na niesienie pomocy. Nawet jeśli poradnia czynna jest raz w tygodniu, to zawsze można umówić się indywidualnie w takim terminie, który najbardziej pasuje ludziom szukającym pomocy.

Serdecznie zapraszam, szczególnie tych którzy zauważyli, swoje problemy małżeńskie i rodzinne. Nie radzą sobie z kierowaniem swoją płodnością i szukają pomocy.

Doradca rodzinny
Justyna Świątek