Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania zadawane w poradni rodzinnej na temat Naturalnego Planowania Rodziny 
Co to jest Naturalne Planowanie Rodziny?

Naturalne Planowanie Rodziny( NPR) jest to styl życia małżonków, który umożliwia im zaplanowanie lub odłożenie poczęcia dziecka w sposób wolny i świadomy. Opiera się na świadomości i wiedzy oraz respektowaniu cyklicznego rytmu płodności i niepłodności pary małżeńskiej.

Jak skuteczne jest NPR?

Wiele badań, łącznie z pracami przeprowadzonymi przez Światową Organizację Zdrowia(WHO) wykazało, że metoda objawowo-termiczna stosowana w celu odłożenia poczęcia dziecka ma skuteczność 99 %.

Jaki wpływ ma NPR na małżeństwo?

NPR wymaga odpowiedzialnego odnoszenia się do drugiej osoby. Niesie ze sobą konieczność powściągliwości, ale za to sprzyja rozwojowi miłości. Okresy wyłączenia zbliżeń wpływają odświeżająco i przeciwdziałają znużeniu, jednocześnie sprzyjają wzajemnemu poznaniu się oraz pogłębieniu kontaktu w sferze intelektualnej, uczuciowej i duchowej. Pogłębiona i stale umacniająca się więź małżeńska sprzyja pomyślnemu rozwiązywaniu problemów

wychowawczych.

Czy stosowanie NPR wymaga dużo czasu?

Nie. Stosując metodę objawowo- termiczną kobieta mierzy rano po przebudzeniu temperaturę. W ciągu dnia kilkakrotnie zwraca uwagę na pojawienie się lub zmianę jakości śluzu. Te proste czynności zajmujące parę minut dziennie, pozwalają małżonkom dokładnie, z dnia na dzień, ustalić stan płodności.

Czy NPR można stosować w przypadku cykli nieregularnych?

Tak. Metoda objawowo- termiczna, jak również metoda Billingsa (śluzu) są całkowicie niezależne od zmiennej długości cykli.

Czy NPR pomaga budować lepsze małżeństwa?

Tak, ale nie automatycznie. Małżeństwa rzadko zaczynają stosować NPR w celu poprawienia relacji małżeńskich, choć zwykle jeśli zaczynają stosować, szybko stwierdzają, że potrafią lepiej się porozumiewać. Małżonkowie nie ignorują się wzajemnie w czasie abstynencji; starają się raczej rozwinąć inne sposoby wyrażania miłości i uczuć co jest sztuką małżeńskiego współżycia.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące zagadnień Naturalnego Planowania Rodziny przyjdź i porozmawiaj z doradcą, zapraszam.